Naar boven
  • Vakkundig
  • Vertrouwd
  • Voordelig

Voorkom een lekkende wasmachine

Op een lekkende wasmachine zit je natuurlijk helemaal niet te wachten. Lees hieronder hoe je een lekkende wasmachine kunt voorkomen!

Lekkende wasmachine header
Lekkende wasmachine 1
Wat kun je doen?

1. Wasmachinekraan
Een gewone wasmachinekraan is gemaakt om de juiste slangen voor de wasmachine op aan te kunnen sluiten. Om zekerder te zijn dat er geen lekkage ontstaat kan er het beste worden gekozen voor een kraan met keerklep (zie punt 9).

2. Waterslot
Het waterslot wordt geplaatst aan de wasmachinekraan. Daarna wordt de wasmachinetoevoerslang aangesloten op het waterslot. Aan de binnenkant van de ring ziet u cijfers van 1 t/m 10. In deze ring zijn twee gleufjes aangebracht waarin het meegeleverde sleuteltje past. Door deze ring te draaien kunt u de fabrieksinstelling wijzigen. Elk cijfer geeft een doorstroomhoeveelheid van 4,5 liter aan. In de fabrieksinstelling (8) laat het waterslot maximaal 36 liter water door (8 x 4,5=36). Controleer de totale hoeveelheid water die nodig is voor de werking van het aangesloten apparaat en wijzig indien nodig de instelling. Houd rekening met een extra hoeveelheid water van 4,5 liter (1 cijfer extra).

3. Combischakelaar
De energieverdeler voorkomt het doorslaan van de zekeringen bij aansluiten van twee apparaten met een hoog energie verbruik op één leiding. Het leggen van nieuwe leidingen is niet meer nodig. Voorbeelden zijn een wasmachine en een wasdroger of een boiler.

4. Wasmachine afvoerslang
Deze afvoerslang dient voor de afvoer van water naar de was-en of vaatwasmachine.

5. Wasmachine aanvoerslang
Deze aanvoerslang dient voor de toevoer van water naar de was-en of vaatwasmachine. De aanvoerslang wordt aangesloten op de wasmachinekraan. Het verdient aanbeveling om tussen de wasmachinekraan en de aanvoerslang een waterslot (2) te plaatsen.

6. Wasmachine verhoger
Dient niet per se ter voorkoming van lekkage, maar maakt het in- en uitpakken van de wasmachine een stuk makkelijker.

7. Wasmachine lekbak
In het geval dat er een lekkage plaatsvindt voorkomt deze bak dat er waterschade ontstaat aan bijvoorbeeld uw vloer.

8. Waterslagdemper
Het komt voor dat er bij het afsluiten van eengreepskranen, snel sluitende kranen, (vaat)wasmachines met een magneetklep, of CV ketels waar de pomp plotseling schakelt, de watertoevoer abrupt wordt afgesloten. Hierdoor kan het zijn dat dit een "klap" geeft in het leidingsysteem. Afgezien van het feit dat dit een hinderlijk geluid veroorzaakt is het ook niet goed voor de leidingen, koppelingen of toestellen. Om dit drukverschil op te vangen is het aan te bevelen om een waterslagdemper te monteren.

9. Wasmachinekraan met keerklep
Wasmachinekraan met beluchter. De beluchter voorkomt dat er vuil water teruggezogen wordt in het drinkwaternet. Indien er geen beluchterkraan wordt toegepast ontstaat er een hevelwerking waardoor het water terugloopt in het drinkwaternet.