Naar boven
  • Vakkundig
  • Vertrouwd
  • Voordelig

Hoe plaats ik een schutting?

Stap voor stap plaatsen van schutting plaatsen


Stap 1: voorbewerking
De palen dienen aan beide zijden, ca. 10 cm. vanaf de bovenkant en ca. 10 cm. vanaf de onderkant (scherm) voorgeboord te worden met boortje Ø6,5 of 7 mm. Let op: de gaten dienen niet recht tegenover elkaar geboord te worden, want dan raken de schroeven van het L-beslag elkaar.
  • Daarna kunnen de hoekjes van het L-beslag er in gedraaid worden m.b.v. bijvoorbeeld een waterpomptang. De hoekjes dienen allen in dezelfde richting gemonteerd te worden.
  • Bij een zogenaamde hoekpaal dienen de hoekjes niet recht tegenover elkaar gemonteerd te worden, maar in de twee zijden naast elkaar. Bij een zogenaamde eindpaal dienen de hoekjes slechts aan één zijde gemonteerd te worden.
Stap 2: Grond vrijmaken

Op de plaats waar de schermen geplaatst worden, moet beplanting verwijderd dan wel verplaatst worden. Zichtbare hoogteverschillen zoveel mogelijk aanvullen met grond.

Stap 3: Positie palen

Bepaal de positie van de eerste paal en sla hier een piketpaaltje de grond in. Sla vervolgens 50 centimeter hier voorbij weer een piketpaaltje de grond in, in lijn met waar de schutting moet komen. Herhaal dit voor de hele lengte van de schutting, en span tussen de paaltjes een touwtje.

Stap 4: Gaten graven/boren
De gaten van de palen kunnen geboord worden met een handmatige grondboor of gegraven worden met een schop. De boordiepte van de gaten is ±70 cm bij een paal van 270 cm. De laatste 20 cm kunnen de palen doorgeslagen worden met een voorhamer. De palen komen dus ca. 90cm in de grond staan. Een scherm van 180 x 180 cm past in dat geval perfect op een paal van 270 cm.

Alternatief:Palen kunnen ook in paalpunthouders geplaats worden. Hierbij wordt de paalpunthouder loodrecht met een slagblok in de de grond geslagen. Sla nooit op de paalpunthouder zelf! Indien gebruik wordt gemaakt van paalpunthouders, is het advies palen te gebruiken van 6,9 x 6,9 x 180 cm. Deze passen perfect in een paalpunthouder van 7 x 7 cm.


Stap 5: Plaats de eerste paal
Wanneer het eerste gat is gegraven kan de eerste paal geplaatst worden. Bepaal vervolgens waar de volgende paal moet komen door het scherm naast de paal te houden, maar maak het scherm nog niet vast. Het is belangrijk om het scherm nog niet te plaatsen omdat er anders geen gat gegraven / geboord kan worden. Zorg ervoor dat het scherm strak langs het gespannen lijntje loopt en lijn het uit d.m.v. een waterpas. Haal het scherm weg nadat de plaats voor het gat is bepaald en boor het volgende gat.

Stap 6: Plaats het eerste scherm

Als het tweede gat geboord is, kan het eerste scherm aan de paal gemonteerd worden. Plaats het scherm tussen de paal tegen het hoekje aan met de bevestigingsgaten. Schermen kunnen afstellen op de grond of bijv. 5cm boven de grond bevestigd worden, schermen moeten dan wel tijdelijk ondersteund worden met houtblokjes. Als het scherm juist gepositioneerd is, kan het vastgezet worden.

Stap 7: Tweede paal plaatsen

Plaats nu de tweede paal in het voorgeboorde gat. Met een voorhamer kan de paal dieper de grond in geslagen worden zodat de juiste diepte t.o.v. het scherm bereikt wordt.

Stap 8: Herhaal

Herhaal de voorgaande punten voor de volgende schermen. Blijf letten op het plaatsen van de palen vlak naast het touwtje en zorg dat de schermen waterpas staan. Eindig altijd met een paal en zorg er dus voor dat het laatste paneel van de schutting hier tussen past.