Merk:
EAN:
8718389010931

KlusWijs dubbeldekker muurverf mat wit 2,5L

Alleen verkrijgbaar in de winkel
Helaas is dit product tijdelijk niet online leverbaar. We helpen je graag verder in één van onze winkels! Klik hier voor jouw dichtstbijzijnde winkel.

Omschrijving

Uitstekend dekkende en goed afwasbare, matte muurverf. Reukarm en ademend. De muurverf is geschikt voor het afwerken van muren en plafonds. Minder geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamer en keuken. De KlusWijs dubbeldekker muurverf is op waterbasis voor binnen.

Reguliere prijs per liter bedraagt €5,-.

Gebruiksaanwijzing
Ondergrond: de ondergrond moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn. Gaten en scheuren vooraf repareren. Loszittende en onstabiele delen verwijderen en/of herstellen. Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, board, behang enz.

Voorbehandeling:
- Verflagen in goede staat: ontvetten met water en ontvettingsmiddel.
- Sterk zuigende ondergronden: voorbehandelen met KlusWijs Voorstrijk (Wit of Transparant).
- Niet watervaste lagen (veegvast) en poederende ondergronden: grondig afwassen met water totdat de ondergrond niet meer afgeeft. Daarna voorbehandelen met KlusWijs Voorstrijk Fixeer.
-  Verontreinigingen (roet- en vochtplekken, nicotine): reinigen met water en ontvettingsmiddel. Daarna voorbehandelen met KlusWijs Voorstrijk Extra.
-  Behang: vooraf hechting controleren (vooral in de hoeken).

Verwerking: goed roeren voor gebruik. De muurverf aanbrengen met een kwast of vachtroller. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 5% water, de tweede laag bij voorkeur niet verdunnen.

Droogtijd bij 23°C.: droog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 5 uur.

Specificaties

- Niet verwerken beneden de +8°C
- Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden
- Kan aangekleurd worden met universele kleurpasta’s
- Gereedschap reinigen met water
- Spatten en lichte vlekken direct verwijderen met een natte doek
- Vorstvrij vervoeren en opslaan

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H- isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. EU- grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 g/l VOS.

Maak je bestelling direct compleet

  • Jumbo latexroller 20cm Favorieten Jumbo latexroller 20cm 7.99
    Meer info
    Toevoegen
  • Sam afdekfolie Favorieten Sam afdekfolie 3.19
    Meer info
    Toevoegen